Havneanlegg - Mandal Havn

i kategorien Trafikkhavn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
 
Gismerøya Havneanlegg  
N 58¨1.058" Ø 7¨28.925  

N 58.01763  Ø 7. 48208

Port id no: 27430  
UN locator code: NOMAN 1  
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanlegg
Terminal IMO port facility: NOMAN-0001

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm.  Seilingsdybde ved kai er 10,5 m.  Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det foreligger losskisser for våre kaier her:

http://kystverket.no/Documents/Los/Lokale%20begrensninger%20Skagerrak/Kristiansand%20losstasjon/Begrensniger%20for%20losoppdrag%20-%20Gismer%c3%b8ya%20og%20Kleven,%20Skagerrak%20sj%c3%b8trafikkavdeling.pdf


 Sodevika tankanlegg - N 58 0 28   Ø 007 30 - N 58 0.7932   Ø 28.905 - NOMAN 2

 er et spesialanlegg for mottak og lagring av olje.  Kaianlegget kan også brukes som ventekai/annet. Dette er en kai med 70m lengde og seilingsdybde på ca 12 m 

Sekk øvrige forhold ved Sodevika Tankanlegg her:


 Båly havneanlegg - N 58 2.3874 Ø 7 9.1716 - NOLDS 1

er en ISPS terminal i Lindesnes kommune med en 100 m lang kaifront og en dybde ved kai på ca 6,5 m.  Anløp meldes og avtales med Mandal Havn KF.

Sjekk losbegrensningene for Båly havneanlegg her:

http://kystverket.no/Documents/Los/Lokale%20begrensninger%20Skagerrak/Kristiansand%20losstasjon/Begrensninger%20for%20losoppdrag%20-%20Spangreid,%20Skagerrak%20sj%c3%b8trafikkavdeling.pdf

 


 Kleven kai - N 58 1.2504  Ø 7 28.593

 Reservekai og tidligere trafikkhavn - ingen ISPS godkjenning - med lengde på ca 100 m og dybde ved kai på ca. 8 m.  Kaien brukes i perioder også for opplag av skip og det vil i løpet av sommeren bli montert Landstrømanlegg på ca 600 amp.

Tags: Arbeid og næring