Havneanlegg - Mandal Havn

i kategorien Trafikkhavn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
Gismerøya Havneanlegg  
N 58¨1.058" Ø 7¨28.925  

N 58.01763  Ø 7. 48208

Port id no: 27430  
UN locator code: NOMAN 1  
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanlegg
Terminal IMO port facility: NOMAN-0001

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm.  Seilingsdybde ved kai er 10,5 m.  Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det foreligger losskisser for våre kaier her:

http://kystverket.no/Documents/Los/Lokale%20begrensninger%20Skagerrak/Kristiansand%20losstasjon/Begrensniger%20for%20losoppdrag%20-%20Gismer%c3%b8ya%20og%20Kleven,%20Skagerrak%20sj%c3%b8trafikkavdeling.pdf


 Sodevika tankanlegg - N 58 0 28   Ø 007 30 - N 58 0.7932   Ø 28.905 - NOMAN 2

 er et spesialanlegg for mottak og lagring av olje.  Kaianlegget kan også brukes som ventekai/annet. Dette er en kai med 70m lengde og seilingsdybde på ca 12 m 

Sekk øvrige forhold ved Sodevika Tankanlegg her:


 Båly havneanlegg - N 58 2.3874 Ø 7 9.1716 - NOLDS 1

er en ISPS terminal i Lindesnes kommune med en 100 m lang kaifront og en dybde ved kai på ca 6,5 m.  Anløp meldes og avtales med Mandal Havn KF.

Sjekk losbegrensningene for Båly havneanlegg her:

http://kystverket.no/Documents/Los/Lokale%20begrensninger%20Skagerrak/Kristiansand%20losstasjon/Begrensninger%20for%20losoppdrag%20-%20Spangreid,%20Skagerrak%20sj%c3%b8trafikkavdeling.pdf

 


 Kleven kai - N 58 1.2504  Ø 7 28.593

 Reservekai og tidligere trafikkhavn - ingen ISPS godkjenning - med lengde på ca 100 m og dybde ved kai på ca. 8 m.  Kaien brukes i perioder også for opplag av skip og det vil i løpet av sommeren bli montert Landstrømanlegg på ca 600 amp.

Gismerøya industriområde

i kategorien Trafikkhavn Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Det begynte på 80-tallet da behovet for nye industriområder var prekært i Mandal.  Broen over til Gismerøya kom først og deretter 1 del av kaianlegget som sto ferdig i 1986.  I 1994 ble kaianlegget utvidet med 70m til det anlegget vi har i dag.  

En av de første industrietableringene på øya var Umoe(Tidl. Kværner) med  bygging av mineryddere.  Senere har etableringene stått i kø og det er nå vanskelig og oppdrive mer ledig areal på Gismerøya uten inngrep i området mot vest hvor private hytter foreløpig har stoppet videre utbygging.

Mandal Havn har flere store kunder med jevne leveranser og utskipninger over havneanlegget. Blant de største er Skanska Asfalt, Norelement, AT-Skog og Neg Skog.