Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale Skogøy

i kategorien Planer - til kunngjøring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette at utbyggingsavtale for Skogsøy datert 05.04.2017 er inngått mellom Mandal kommune og grunneiere på eiendom gnr/bnr 18/14, 18/7, 18/101, 18/5, 18/3, 18/103, 18/8 og 18/111 i Mandal kommune.

Leder Mandal Bydrift