Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Mandal kommune. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, målgruppe, vilkår, lovgivning, søknadsprosedyrer og ytterligere informasjon om tjenesten. 

Skulle det være noe du ser mangler av informasjon, ønsker vi din tilbakemelding.
Gi oss din tilbakemelding her eller ved å ringe Tjenestetorvet på tlf. 38 27 30 00.

KLAGEMULIGHET

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Her finner du klageskjema