Kontakt DDV brukerstøtten     

DDV-samarbeidet skal gå til offentlig anskaffelse av nytt fagsystem for pleie/omsorg. Systemet skal være klar for oppstart i ny kommune Lindesnes fra 1. januar 2020

I dag brukes 3 system i DDV-samarbeidet, «Gerica» «Profil» og «CosDoc».

Nyhetsbrev mars/april 2019 - prosjekt nytt elektronisk pasientjournal (EPJ)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

STATUS FRA ARBEIDET:

I mars har vi hatt Gerica oversiktskurs for prosjektgruppa og referansegruppa. Vi har hatt informasjonssmøte for ledere i Marnardal, Lindesnes og Mandal, hvor vi fikk gode synspunkt og innspill til den videre prosessen. Vi jobber også med å få informasjon og erfaringer fra andre kommuner, og hadde bla. et bra møte med Arendal kommune i måneden som gikk.

Les mer …

Utskrift

Nyhetsbrev november 2018 - prosjekt nytt elektronisk pasientjournal (EPJ)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

STATUS FRA ARBEIDET:

I uke 47 ble det gjennomført demo-dager med leverandører. Innspill og kommentarer etter presentasjonene ble samlet inn og evalueringsgruppen har jobbet videre med den endelige evalueringen.

Det vil bli gjennomført forhandlingsmøter med leverandører de nærmeste ukene.
Vi håper å ha en avklaring på valg av leverandør før nyttår.

Utskrift

  • 1
  • 2

Interne ledige stillinger i nye Lindesnes kommune

Klikk her for oversikt over de ledige stillingene i www.nyelindesnes.no.