Kontakt DDV brukerstøtten     

DDV-samarbeidet skal gå til offentlig anskaffelse av nytt fagsystem for pleie/omsorg. Systemet skal være klar for oppstart i ny kommune Lindesnes fra 1. januar 2020

I dag brukes 3 system i DDV-samarbeidet, «Gerica» «Profil» og «CosDoc».

Nyhetsbrev mars/april 2019 - prosjekt nytt elektronisk pasientjournal (EPJ)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

STATUS FRA ARBEIDET:

I mars har vi hatt Gerica oversiktskurs for prosjektgruppa og referansegruppa. Vi har hatt informasjonssmøte for ledere i Marnardal, Lindesnes og Mandal, hvor vi fikk gode synspunkt og innspill til den videre prosessen. Vi jobber også med å få informasjon og erfaringer fra andre kommuner, og hadde bla. et bra møte med Arendal kommune i måneden som gikk.

Les mer …

Utskrift

  • 1
  • 2