Kontakt DDV brukerstøtten     

DDV-samarbeidet skal gå til offentlig anskaffelse av nytt fagsystem for pleie/omsorg. Systemet skal være klar for oppstart i ny kommune Lindesnes fra 1. januar 2020

I dag brukes 3 system i DDV-samarbeidet, «Gerica» «Profil» og «CosDoc».

Nyhetsbrev mars/april 2019 - prosjekt nytt elektronisk pasientjournal (EPJ)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

STATUS FRA ARBEIDET:

I mars har vi hatt Gerica oversiktskurs for prosjektgruppa og referansegruppa. Vi har hatt informasjonssmøte for ledere i Marnardal, Lindesnes og Mandal, hvor vi fikk gode synspunkt og innspill til den videre prosessen. Vi jobber også med å få informasjon og erfaringer fra andre kommuner, og hadde bla. et bra møte med Arendal kommune i måneden som gikk.

Les mer …

Utskrift

Nyhetsbrev november 2018 - prosjekt nytt elektronisk pasientjournal (EPJ)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

STATUS FRA ARBEIDET:

I uke 47 ble det gjennomført demo-dager med leverandører. Innspill og kommentarer etter presentasjonene ble samlet inn og evalueringsgruppen har jobbet videre med den endelige evalueringen.

Det vil bli gjennomført forhandlingsmøter med leverandører de nærmeste ukene.
Vi håper å ha en avklaring på valg av leverandør før nyttår.

Utskrift

Nyhetsbrev oktober 2018 - prosjekt nytt elektronisk pasientjournal (EPJ)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

STATUS FRA ARBEIDET:

Det var kvalifiserte tilbydere som ga tilbud på nytt fagsystem for pleie og omsorg (EPJ) innen fristen 19. oktober 2018.

Vi er nå i gang med å evaluere tilbudene. Kommunalsjefene har valgt ut kandidater til å delta i evalueringsgruppa. Det er vektlagt at ulike profesjoner som skal bruke systemet er representert, og at brukere av de EPJ-systemer som finnes innen DDV-kommunene pr i dag er med i gruppa. Siden det er opsjon for alle DDV-kommuner å ta i bruk løsningen som velges, er det også viktig med deltakere fra kommuner utenfor nye Lindesnes.

Inntil evaluering og forhandlinger er ferdig må vi være tilbakeholdne med informasjon om tilbudenes innhold. Vi har fortsatt som mål å konkludere i løpet av desember 2018, og mer informasjon vil bli gitt så snart valget er truffet og kontrakten signert.

Utskrift

  • 1
  • 2

Interne ledige stillinger i nye Lindesnes kommune

Klikk her for oversikt over de ledige stillingene i www.nyelindesnes.no.