Universell utforming

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Logo Universell utformingHva er universell utforming?

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.
 

Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi).
 
Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Vi legger vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Dette omfatter samfunns-planlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling.
 

Aktuelle prosjekter /områder i Mandal:

  • Lillebanken - lek og vann
  • Skjærgården for alle
  • Båtheis ved elvebredden
  • Furulunden og Risøbank
  • Fra hei til sjø
  • Taxus
  • Internett - til bruk for alle - Helt nødvendig for noen – bedre for alle.

I november 2007 ble det holdt en stor konferanse der tema var Universell utforming. Her deltok politikere, planleggere, utbyggere og andre interesserte. Målet var økt kunnskap og idémyldring.

Lillebanken

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Mandal kommune samarbeider med Norges handikapforbund Mandal (NHF Mandal) for å etablere et lekeområde på Lillebanken. Prosjektet er finansiert med midler fra Helse og rehabilitering, Vest-Agder Fylkeskommune, Furulundens venner (en lokal bank i Mandal) og Mandal kommune. Sammen med landskapsarkitektfirmaet Grønn-Strek er det utarbeidet en plan for området. Området omfatter arealene fra piren ved Seilforeningens bygg i nord til bukta i sør, på sjøsiden av den eksisterende stien. Området er ca. 2000 kvadratmeter. Målet er å opparbeide et bade- og lekeområde med vekt på universell utforming.

Lillebanken
Lillebanken Lillebanken
Lillebanken...
Lillebanken 2 Lillebanken 2
Logo - univ...
Logo - universell_utforming Logo - universell_utforming
Lillebanken...
Lillebanken 3 Lillebanken 3

 

Skjærgården for alle

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Mandal kommune satser særlig på å gjøre den flotte skjærgården tilgjengelig for alle. Gjennom en helhetlig satsing på tilgjengelighet i skjærgården, ønsker Mandal kommune å gi ekstra livskvalitet til alle sine innbyggere, turister og sommergjester. Med slik tilrettelegging vil Mandal kunne markere seg både nasjonalt og internasjonalt.

Se innslag om Skjærgården for alle på NRK Nett-TV her

 

Båtheis ved elvebredden

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

For at alle - også bevegelseshemmede - skal kunne delta i båt- og skjærgårdslivet, er det laget ulike heisløsninger langs elva for ombord- og ilandstigning fra båt. Mandal Havn hjelper til med bruken. På øyene Ryvingen (Låven) og Stusøy er det tilrettelagt for ilandstigning og opphold.

Fra hei til sjø

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

I samarbeid med kommunene i Lindesnesregionen, er det gjort en rekke ulike tiltak langs vassdragene. Målet er å tilrettelegge for fiske og friluftsliv med stier, oppholdssteder og fiskeplasser.

Furulunden

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Dette bynære og store friluftsområdet fikk i 2001 den nasjonale hedersprisen Årets Friluftsområde. Her er skogstier og veier, oppholdsplasser og badebrygger.

Flere artikler …