Sammen om en bedre kommune

i kategorien Tillitsprosjektet Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Logo - tillitsprosjektetMandal kommune er sammen med 30 andre kommuner kommet med i programmet "Sammen om en bedre kommune". Vi deltar med Tillitsprosjektet. 

25 prosjekt, med til sammen 31 kommuner skal få støtte til å jobbe med noen av de viktigste utfordringene som er i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

Tillitsprosjektet - sluttrapport

i kategorien Tillitsprosjektet Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Mandal kommune har fått tillatelse fra Arbeidsdepartementet til å likestille egen- og legemelding ved sykefravær ut 2014.
Fra å være et prosjekt med fokus på innføring av 365 dagers egenmelding ved sykdom for alle ansatte i Mandal kommune har fokuset dreid i retning av tillit og holdningsendring hos den enkelte ansatte og leder.

Hele 95% av de som blir syke velger selv å benytte seg av egenmelding – både ved korte og lange fravær.

Rapporten kan du laste ned her: