Sjumilssteget

i kategorien Sjumilssteget Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Sjumilssteget - logoMandal kommune har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen for utprøving av Sjumilssteget i kommuneplanarbeidet. Prosjektperioden varer fra medio 2012 til medio 2015. Guro Wendelbo er engasjert som prosjektleder. Hun kan nås på tlf. 908 82 484 eller epost guro.wendelbo(a)mandal.kommune.no.

Det er fylkesmannen i Troms som har utviklet Sjumilssteget, et verktøy som hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, slik at de kan praktiseres i planlegging og tjenesteutvikling. Sjumilsstegets hovedprinsipper er at vi må gi barn hjelp før problemer oppstår. Vi må samarbeide på tvers av fagområder, fagenheter og arenaer for å se hele barnet. Og barna må ha selvbestemmelse i planlegging og utvikling av tjenestene i kommunen.

Mandal kommune blir den første kommunen utenfor Troms fylke som prøver ut Sjumilssteget. Mandal kommune er pilotkommune i Vest- Agder og deler erfaringer med bruk av verktøyet med andre kommuner.

Les mer på www.sjumilssteget.no