Likestilt arbeidsliv logo


Prosjektet er kommet i stand i forbindelse med arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (Lim-plan). Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Vest- og Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteiere.

Kontaktperson

Avdelingsleder - personalsjef Siren Vetnes Johannessen

 

 


facebook ikonFølg Likestilt arbeidsliv    Regionplanagder logoRegionplanagder.no/Likestilt arbeidsliv