Speilen Nærvarme

i kategorien Kommunale byggeprosjekt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

I kommunens energi- og klimaplan var det forutsatt bygd et fyringsanlegg basert på treflis på Speilen. Men av forskjellige miljøgrunner ble ikke dette gjennomført. Mandal Bystyre vedtok høsten 2010 at et varmepumpeanlegg basert på grunnvarme kombinert med solfangere kunne erstatte fyringsanlegget.

Kunstisbanen på Speilen ble bygd samtidig, og det ble lagt til rette for at overskuddsvarmen fra frysemaskineriet kan tilføres til nærvarmeanlegget og at kjølerørene om sommeren kan fungere som solfangere.

Resultatet er blitt et nytt, fremtidsrettet nærvarmeanlegg som forsyner skoler og idrettsanlegg med varme fra kunstisbane, solfangere og 80 grunnbrønner.