Frivilligkoordinator

i kategorien Frivillighet i Mandal Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Det er et ønske for Mandal kommune å tilrettelegge for frivillig aktivitet. Med midler fra fylkesmannen er det derfor opprettet to prosjektstillinger som frivilligkoordinator.

Mandal kommune har ansatt en frivilligkoordinator i 100 % prosjektstilling, og Mandal frivilligsentral har ansatt en frivilligkoordinator i 50 % prosjektstilling.

Frivilligkoordinatorenes målsetning er å bidra til et integrerende og inkluderende lokalsamfunn. Det er dessverre slik at en av utfordringene i Mandal, er at en del opplever utenforskap og ensomhet. Frivilligkoordinatorene ønsker å bidra til at flere får mulighet til å delta i frivillige lag, foreninger og organisasjoner. De vil fungere som en ressurs for de frivillige aktørene i Mandal, de offentlige tjenestene og for enkeltpersoner som har et ønske om deltakelse. Ta gjerne kontakt!


Kontaktinformasjon

Frivilligkoordinator Mandal kommune

Ingunn Ulvestad | e-post:  | mobil: 903 65 546

Ingunn Ulvestad er utdannet vernepleier. Hun har erfaring fra arbeid med psykisk helse- og rusproblematikk, og som prosjektleder i en bruker- og pårørendeorganisasjon. Hun tiltrådte i stillingen som frivilligkoordinator på deltid 1.februar 2016, og arbeider i full stilling fra 1.august 2016.

Frivilligkoordinator Mandal frivilligsentral

Ole Alexander A. Jensen | e-post:  | mobil: 468 63 039

Ole Alexander A. Jensen er utdannet interdisiplinær økonom. Han har erfaring fra forskning ved universitetet i Zürich og universitetet i Lugano i Sveits. Han har også jobbet som tekniker hos Apple og som IT ansvarlig for det historiske seminar ved universitetet i Zürich. Han tiltrådte i stillingen som frivilligkoordinator i 50% stilling 1. april 2016.

Tags: frivillig