Det er flere flotte idrettsanlegg i kommunen; aktivitetsparken som åpner 30. april 2016, Holumshallen, Mandalshallen og idrettsparken. I tillegg har Vassmyra skole og Ime skole egne treningshaller hvor lag og foreninger kan søke om treningstider.

Hvordan leie

Treningstider tildeles på samme måte som de andre idrettshallene i kommunen. Søknadsfrist er 1. mars og man søker via elektronisk skjema 

Skjema

Leie av treningslokaler/treningstider - elektronisk søknadsskjema

Kostnader

<kommer>

Kontakt

Kulturenheten, allmenn kultur

Vis ant.:
Ballbinger fått nytt dekke 01. August 2016
Idrettsparken i Holum er snart ferdig! 27. Mai 2016
Mandalshallen - svømmehallen 05. Desember 2017
Idrettsparken 09. Januar 2017
Holumshallen 09. Januar 2017