Folkehelseoversikten 2015

i kategorien Folkehelse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

tre fotograf guro wendelboeKommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsa vår.

Hvert fjerde år skal det utarbeides en folkehelseoversikt. Folkehelseoversikten skal gjøres allment tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og befolkningen får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen.

Folkehelseoversikten bygger på folkehelseprofilen utarbeidet av folkehelseinstituttet og annen nasjonal og lokal statetikk.
Folkehelseoversikten skal omfatte opplysninger og faglige vurderinger om befolkningssammensetning, oppvekst og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. (Folkehelseloven og forskrift om folkehelsen).

Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med ny planstrategi, og dermed kople folkehelsearbeidet mot prosessene i plan- og bygningsloven.