Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for «Mandal» kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Mandal kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på Internett.

Innsynsretten i kommunes dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven. Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner på følge side: Rettleder til Offentlighetsloven.

Hvordan finne post sendt til og fra Mandal kommune

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Mandal kommune legger ut postlister daglig hvor du kan søke frem dokumenter. Av kvalitetssikringshensyn vil det normalt gå 1-2 dager fra dokumentene er mottatt/registrert til de blir lagt ut på postlisten.

SØK I POSTLISTENE FOR MANDAL KOMMUNE >>

Her vil du finne informasjon om:

  • dokumentets tittel
  • avsender og mottaker
  • dokumentets dato
  • hvilken sak dokumentet er knyttet til
  • selve dokumentet (pdf).

Du bestiller innsyn via epost: . Vennligst oppgi saksnr., dokumentnr. og dokumenttittel i eposten. Mandal kommune bruker i gjennomsnitt 1 virkedag (såfremt alle dokumenter er tilgjengelige i våre arkiv) til å besvare krav om innsyn.

HVA BLIR LAGT PÅ POSTLISTEN?

Kommunens generelle saksarkiv for alle enheter i kommunen; byggesaksarkivet, plansaker, administrative saker Mandal havn KF, Barnevern Sør, NAV Mandal og SLT for Lindesnesregionen. Her finner du en oversikt over alle notater, inngående og utgående dokument.

Følgende saker blir ikke lagt ut på postliste – saker vedr. elever, barnehage, personal, husbanklån og skatt.

Digitalt Svar Ut i Mandal kommune

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunevåpen

Fra og med 15. april 2016 begynte alle kommunene i DDV å sende ut posten sin digitalt. Det du må gjøre som innbygger, er å velge hvilken digital postkasse du ønsker å motta posten fra din kommune i.