Borgerlig vielse i Mandal kommune

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivHjerteStortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vielsesmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra 01.01.18. Med lovendringen følger en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vielsestilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Plikten gjelder såfremt én av brudefolkene er bosatt i kommunen, men kommunene kan også velge å tilby vielse for brudefolk bosatt i andre kommuner.

Vannmåleravlesning for 2017

i kategorien Bolig og eiendom Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

vannmåler

 


Det nærmer seg dato for avlesning av årets vannmålerstand. Nytt i år er at vi ikke sender ut avlesningskort. I stedet vil du få en SMS på mobiltelefonen eller talemelding på fasttelefon, med varsel om vannmåleravlesning. Fristen for avlesning er 31. desember 2017

 

Utdeling av årets kulturpriser

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Årets kulturpriser ble 05.desember delt ut til vinnerne for 2017. Ordfører, varaordfører og leder av BU var til stede under utdeling på Buen kulturhus. Vi gratulerer de verdige vinnerne.

kulturpris 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pårørendeskole - et tilbud for pårørende til personer med demens

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Gamle henderPårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den demente, deg som pårørende/venn og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

--------------------------------------------------------------------------------

Kurset starter 17. januar og holdes over fire kvelder.
Sted: Dagsenter for psykisk helse på Orelunden, Søren Jaabæksvei 60 c
Du får kaffe/te og noe å bite i på hver samling
Pris: kr 300,-

Påmelding:
Mail:
Telefon: 38 26 88 33 / 90 85 85 65

Frist: 10. januar 2018

Mer informasjon om kurset:
pdfBrosjyre - Pårørendeskolen 2018

Vi stenger Bryggegata i uke 48

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

rundkjøringDet har lenge vært snakk om bilfri Bryggegate, som et ledd i å skape et levende og inkluderende sentrum.
Før dette endelig bestemmes, stenger vi Bryggegata i uke 48 for å se hvor stor endring dette vil bety for tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges.


I kommuneplanens samfunnsdel er et av fokusområdene å skape et levende og inkluderende sentrum, og da bilfri Bryggegate. Vi ønsker å se på konsekvensene for de tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges, og vil derfor foretar en vurdering av trafikkbildet.

Tidsrom

Uke 48 – mandag 27. november fra kl. 07.00 til 4. desember kl. 07.00

Strekning som stenges

Fra rundkjøringen i Brokrysset til rundkjøringen med anker (Torjusheigata)

Hvem kan kjøre i Bryggegata i dette tidsrommet?

Bryggegata skal være åpen for buss, taxi, varelevering og kjøring til eiendommene, dvs gjennomkjøring blir forbudt.

Biltrafikken telles

Statens Vegvesen vil telle biltrafikken i sentrumsgatene/boliggatene både en uke før og under selve uken Bryggegata er stengt. På bakgrunn av denne tellingen vil vi se på mulighetene for reduksjon i biltrafikken, konsekvenser og eventuelt nye tilførselsveier.

Dette arbeidet utføres i samarbeid med flere; blant annet Handel i sentrum og Mandal Handel og Service Forening. Disse har ansvar for å sørge for en hyggelig og god stemning i gågata denne uka.


Rydde søppel på Sjøsanden etter flommen?

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

sjøsanden etter flommen, foto: alf erik andersenMandal kommune har fått flere henvndelser fra frivillige som ønsker å rydde Sjøsanden for søppel.

Maren/MBT setter derfor ut en container på Piren som det kan kastes avfall fra strendene for de som ønsker å rydde. Denne blir plassert ut i løpet av dagen.

Velkommen til Sykkelbyen Mandal

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


sykkelbyen 2016Mandal er sykkelby og har mål om å øke sykkelbruken i kommunen med 20% innen 2020. For å nå målene arbeider vi med god tilrettelegging, informasjon og kampanjer. Vil du være med å spre sykkelglede? Velg sykkelen framfor bilen så ofte du kan og delta i konkurransen om å vinne sykkel.