Til rørleggere og entreprenører - informasjon om lokal forskrift for vann og avløp

i kategorien Aktuelt Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Vann- og avløpsavdelingen i Mandal Bydrift har i den senere tid erfart at ikke alle rørleggere og entreprenører har satt seg inn i gjeldende forskrifter, og fulgt dette opp på riktig måte. Vi ser oss derfor nødt til å påminne om de lokale forskrifter.

Hvem gjelder dette?

Rørleggere og entreprenører som jobber i Mandalsdistriktet. Det gjelder fortrinnsvis de som jobber på og ved Mandal kommunes offentlige vann og avløpsnett.

Utdrag fra lokal forskrift

I Mandal kommune gjelder den lokale forskriften som er vedtatt i bystyret. Det er i tillegg normer for vei- vann- og avløpsanlegg, som også er vedtatt i Bystyret.

Rørleggere som jobber mot det offentlige ledningsnettet er forpliktet til å sette seg inn i de lokale forskriftene som gjelder. Det er blant annet slik at det er krav om at det skal monteres vannmålere for alle enheter, og at det er Mandal kommune som eier og leier ut disse målerne.

I byggetillatelser som gis fra Teknisk Forvaltning i Mandal, henvises det til forskriften.

Vannmålere

Det følger av den lokale forskriften at det skal monteres vannmålere som er innkjøpt, eies og vedlikeholdes av Mandal kommune.

Kommunen er blitt kjent med at det er montert vannmålere som ikke er utlevert av kommunen. Denne praksisen må opphøre og de som har montert målere som ikke er levert av kommunen må skifte disse ut.

Tilkoblingsavgift

Når det gjelder gebyr for påkobling til offentlig nett, sendes dette ut i forbindelse med at det blir gitt igangsettingstillatelse, og i henhold til det antall enheter det er gitt igangsettingstillatelse for.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er anledning til å starte arbeid før tilkoblingsavgiften er betalt.  Det er heller ikke anledning til å vente med å betale tilkoblingsavgift selv om tiltakshaver velger å vente med igangsetting for enkelte enheter.

Ulovlig uttak av vann fra kommunalt nett

Kommunen er kjent med at det har forekommet uttak fra vannledningsnettet som ikke på forhånd er avtalt med Vann- og avløpsavdelingen. Vi gjør oppmerksom på at dette er ulovlig. Alt uttak fra ledningsnettet og kobling mot offentlig nett skal avklares med Vann- og avløpsavdelingen, som bestemmer hvordan dette skal gjøres, og gjøres opp for.

Kommunen vil vurdere å politianmelde uttak som ikke på forhånd er avklart med Vann- og avløpsavdelingen. 

Matavfallskverner

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at det er gjort vedtak i Mandal Bystyre om at det ikke er lovlig å montere matavfallskverner hos abonnenter som er tilkoblet Mandal kommunes avløpsnett.