a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

fotball  Drama - designed by Freepik    Trommer - designed by Freepik    Historiske bygg - designed by Freepik   Svømmer - designed by Freepik   mennesker - designed by Freepik   Lag og forening - designed by Freepik   Livsglede - designes by Freepik  Mennesker - designed by Freepik

På denne siden finner du oversikt over lag og foreninger i Mandal. Informasjonen registreres og vedlikeholdes av lagene/foreningene selv.

Alle lag og foreninger i Mandal oppfordres til å registrere seg i lag- og foreningsoversikten slik at våre innbyggere får en enkel oversikt over alle de flotte tilbudene som er i byen.

I tillegg har vi lister over lag og foreninger som er i Mandal.
Vi gjør oppmerksom på at disse IKKE er oppdatert til enhver tid da vi er avhengige av at lag og foreninger melder inn endringer til kommunen.


Hvordan registrere og vedlikeholde din informasjon?

All informasjon skal godkjennes av Mandal kommune før publisering.
Spørsmål kan rettes epost: