Hvordan finne vedtatt reguleringsplan?

i kategorien Hjelpeartikler - intranett Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 2 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Det er to måter å finne vedtatt og gjeldende reguleringsplan for en eiendom/område på. Vi vil beskrive dette her.


Planarkivet - GIS/LINE Webplan for Mandal kommune

Her kan du søke på enten planid(plannummer) eller plannavn om det er kjent for deg. Når du har funnet rett plan vil du på opp detaljert planinformasjon. Her vil du finne plankart, planbestemmelser, oversikt over eventuelle dispensasjoner fra plan og ikrafttredelsesdato. 

utsnitt planarkivet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KART FOR MANDAL KOMMUNE  

Hvordan finne detaljer om størrelse på eiendom, kommuneplan eller reguleringsplan?

  • Etter å ha søkt opp riktig eiendom, fått markert den i kartet - vil det på høyre side vises en informasjonsboks.
  • Ved å klikke på de forskjellige valgene i denne boksen, vil du finne svar eller lenker til mer detaljer.

Hvordan få vist reguleringsplan, kommuneplan osv i kartet?

  • For å få vist en reguleringsplan i kartet, må den funkjonen slås på.
  • Dette gjør du ved å klikke på feltet med kommunevåpen.
  • Det kommer opp en ny meny, klikk på Arealplan, deretter på igangsatt planarbeid, reguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplan.
  • Plankartet skal nå vises.
  • For detalje om plan for en aktuell eiendom, følg punktene i "Hvordan finne en eiendom?" 

mandalskart