Velkommen til Mandal Havn

Mandal Havn KF opererer på Norges sydspiss med trafikkhavn, gjestehavn, fiskerihavn og flere småbåthavner.  

Trafikkhavn er Gismerøya havneanlegg med 170 m dypvannskai med 9m dybde og tilliggende lagerplass både inne og ute. 

Fiskerihavnen ligger rett nord for trafikkhavnen og og har tilsammen ca 200 m kaiplass.

Tømmerkaia med 120m lengde og 12m dybde ligger på vestsiden av Strømsvika rett øst for Gismerøya.   Områdene på østsiden av Strømsvika er under utvikling til fremtidig industriområde.  

Båly havneanlegg med 100m kai og 8m dybde ligger i Lindesnes, men opereres også av Mandal Havn KF.

Gjestehavnen ligger midt i Mandal sentrum og har plass til ca 150 båter.  I småbåthavnene er det plass til nærmere 800 båter fordelt på 5 havneanlegg.

Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for alle våre kunder og brukere ved å være fleksible og løsningsorienterte. 

Vi ønsker alle velkommen til Mandal Havn - en attraktiv havn i sør.

 gøyaGismerøya sett fra NØ(Kua) med havneanlegget i forgrunnen med NORDFJORD og NORBRIS til kai - Foto PT 18.03.2015


 

Se været i Mandal: http://www.yr.no/place/Ocean/58.01343_7.48627/

Bankebrua - seilingsforhold 2019

i kategorien MANDAL HAVN KF Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

 

Siste nytt om BANKEBROA:

Bankebrua blir stengt for gjennomseiling fra 1. januar 2019 til 1. april 2019.  De som trenger alternativ båtplass for denne perioden må ta kontakt med statens vegvesen for avtale.  Mandal Havn har stilt gjestehavnen med unntak av pir 1. til disposisjon for bryggeløse fra vestsiden av Mandal.  Ta kontakt med Mandal Havn før plassering i Gjestehavnen.  Strømbruk krever måler i båten.

06.12.18 ptft

 

Siste nytt fra Statens Vegvesen 16.10.17:

Da kan vi informere om at seilingsleden under Bankebrua vil holde åpent til 1. November 2017. Det kan bli kortere stenginger på inntil 15 minutter i denne perioden.

 

Statens vegvesen skriver:

Vi beklager at det har vært lite informasjon rundt stengningen av seilingsløpet under Bankebrua! Grunnen er at vi ikke har hatt lov til å planlegge detaljene før vi har valgt entreprenør. Det har vi gjort nå, og siste nytt er at vi jobber sammen med entreprenør for å finne løsninger som innebærer mye mindre stengning enn først antatt.
 
Det blir minimalt med stengning våren 2017. Det blir uansett ikke stengt seilingsled i mars måned 2017. Når vi vet detaljene om hvilke stengninger vi får, vil vi annonsere disse i Lindesnes og sende informasjon på mail.
 
Det jobbes også med å justere stengning av seilingsløpet vinteren 2017-2018. Vi vil komme tilbake til hvordan dette skal løses i praksis.

De som ønsker å holde seg oppdatert på forholdene rundt innseilingen i Bankefjorden kan melde e-postadresse til Vegvesenet eller en mail til:
 
Vegvesenet vil også oppdatere prosjektnettsiden fortløpende så snart de vet mer:
www.vegvesen.no/bankebrua

Båttrafikk i Mandal

Havnivået i Mandal

Været i Mandal