Velkommen til Mandal Havn

Mandal Havn KF opererer på Norges sydspiss med trafikkhavn, gjestehavn, fiskerihavn og flere småbåthavner.  

Trafikkhavn er Gismerøya havneanlegg med 170 m dypvannskai med 9m dybde og tilliggende lagerplass både inne og ute. 

Fiskerihavnen ligger rett nord for trafikkhavnen og og har tilsammen ca 200 m kaiplass.

Tømmerkaia med 120m lengde og 12m dybde ligger på vestsiden av Strømsvika rett øst for Gismerøya.   Områdene på østsiden av Strømsvika er under utvikling til fremtidig industriområde.  

Båly havneanlegg med 100m kai og 8m dybde ligger i Lindesnes, men opereres også av Mandal Havn KF.

Gjestehavnen ligger midt i Mandal sentrum og har plass til ca 150 båter.  I småbåthavnene er det plass til nærmere 800 båter fordelt på 5 havneanlegg.

Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for alle våre kunder og brukere ved å være fleksible og løsningsorienterte. 

Vi ønsker alle velkommen til Mandal Havn - en attraktiv havn i sør.

 gøyaGismerøya sett fra NØ(Kua) med havneanlegget i forgrunnen med NORDFJORD og NORBRIS til kai - Foto PT 18.03.2015


 

Se været i Mandal: http://www.yr.no/place/Ocean/58.01343_7.48627/

Støttekontakt - avdeling psykisk helse og rus

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


Avd. psykisk helse og rus søker voksne personer til å være støttekontakt. Målet for oppdraget er å hjelpe våre brukere til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Støttekontakter inngår avtaler om oppdrag med Mandal kommune og er ikke å regne som ansatte.

Godtgjøring for oppdrag som støttekontakt er til enhver tid gjeldende satser for nevnte oppdrag i Mandal kommune. For tiden er godtgjørelsen kr 144,62/time. Det vil bli krevd politiattest.

Dersom du har spørsmål om oppdraget så kan du kontakte støttekontaktansvarlig ved avdeling psykisk helse og rus, Karina Sløgedal Andersen på telefon 47451552/48996935 eller avdelingsleder Ingunn Kragstadmoen på telefon 95249398.

Båttrafikk i Mandal

Havnivået i Mandal

Været i Mandal