Velkommen til Mandal Havn

Mandal Havn KF opererer på Norges sydspiss med trafikkhavn, gjestehavn, fiskerihavn og flere småbåthavner.  

Trafikkhavn er Gismerøya havneanlegg med 170 m dypvannskai med 9m dybde og tilliggende lagerplass både inne og ute. 

Fiskerihavnen ligger rett nord for trafikkhavnen og og har tilsammen ca 200 m kaiplass.

Tømmerkaia med 120m lengde og 12m dybde ligger på vestsiden av Strømsvika rett øst for Gismerøya.   Områdene på østsiden av Strømsvika er under utvikling til fremtidig industriområde.  

Båly havneanlegg med 100m kai og 8m dybde ligger i Lindesnes, men opereres også av Mandal Havn KF.

Gjestehavnen ligger midt i Mandal sentrum og har plass til ca 150 båter.  I småbåthavnene er det plass til nærmere 800 båter fordelt på 5 havneanlegg.

Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for alle våre kunder og brukere ved å være fleksible og løsningsorienterte. 

Vi ønsker alle velkommen til Mandal Havn - en attraktiv havn i sør.

 gøyaGismerøya sett fra NØ(Kua) med havneanlegget i forgrunnen med NORDFJORD og NORBRIS til kai - Foto PT 18.03.2015


 

Se været i Mandal: http://www.yr.no/place/Ocean/58.01343_7.48627/

Tilkallingsvikarer for kommunale barnehager i Mandal

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Ønsker du å være tilkallingsvikar i en av de kommunale barnehagene ? I Mandal kommune har vi i dag 3 kommunale barnehager; Skjebstad, Kvisla og Frøysland barnehage. Barnehagene har ingen felles vikarliste du kan søke på elektronisk. Vi ønsker at du møter opp i den barnehagen du ønsker å være tilkallingsvikar i. Ta gjerne med deg en cv. Du trenger ikke ta med deg alt av papirer og attester til dette 1. møte. Spør om å få snakke med styrer. Dersom styrer ikke har anledning til å ha en samtale med deg når du oppsøker barnehagen kan dere der og da eventuelt gjøre en avtale eller du prøver igjen en annen dag. Velkommen som søker til tilkallingsvikar i Mandal kommunes kommunale barnehager!

  docxTilkallingsvikarer kommunale barnehager lenke/dok må inn

Båttrafikk i Mandal

Havnivået i Mandal

Været i Mandal