Manntallet lagt ut til ettersyn

i kategorien Valg Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

valglogo gull Manntall blir lagt ut til offentlig ettersyn ved Tjenestetorvet og på biblioteket 12. juli. Manntallet ligger ute frem til valgdagen 9. september. Dersom det foreligger feil i manntallet, gis det anledning til oppretting. Riktige opplysninger må sendes skriftlig med begrunnelse til valgstyret

Valgloven § 2-7. Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

(3) Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget bosatt i utlandet, som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen dersom vedkommende velger søker om innføring innen kl. 21 valgdagen, mandag.

Politiske møter

Ingen hendelser