Valg - logo

 

 

Velkommen til Mandal kommunes valgsider. Her finner du aktuell informasjon om hvor og når du kan stemme og annen nyttig informasjon.


Nytt i Mandal

Selve valgdagen for årets Stortingsvalg er mandag 11. september, men for første gang skal Mandal ha to dagers valg ved at stemmelokalet i bystyresalen også skal være åpent søndag 10. september. Nytt ved dette valget er også at det blir mulig å forhåndsstemme i Amfi kjøpesenter. Bruk stikkordene i venstre meny for mer informasjon.

Sametingsvalget 2017

Innbyggere i Mandal som har stemmerett til Sametingsvalget, må forhåndsstemme på Tjenestetorvet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her, kan du kontakte

  • Trine Merete Vasby | e-post: trine.merete.vasby(a)mandal.kommune.no | tlf. 38 27 30 51 eller 97 95 96 33
  • Randi Haga Ask | epost: randi.haga.ask(a)mandal.kommune.no | tlf. 38 27 30 54
  • Ida Holte | epost: ida.holte(a)mandal.kommune.no | tlf. 38 27 30 04

 Aktuelle lenker

Du finner mye viktig og nyttig informasjon om valg i Norge på Valgdirektoratets nettsider valg.no

Valgresultater i Mandal

i kategorien Valg Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

phoca thumb m valglogo gull
Av de vel 11 000 stemmeberettigede i Mandal, har 8 700 stemt ved stortingsvalget (76,6 %). Høyre fikk flest stemmer, etterfulgt av FrP og AP.

Manntallet lagt ut til ettersyn

i kategorien Valg Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

valglogo gull Manntall blir lagt ut til offentlig ettersyn ved Tjenestetorvet og på biblioteket 12. juli. Manntallet ligger ute frem til valgdagen 9. september. Dersom det foreligger feil i manntallet, gis det anledning til oppretting. Riktige opplysninger må sendes skriftlig med begrunnelse til valgstyret

Valgloven § 2-7. Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

(3) Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget bosatt i utlandet, som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen dersom vedkommende velger søker om innføring innen kl. 21 valgdagen, mandag.

Velgere kan teste ut internettstemming

i kategorien Valg Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Velgere i Mandal kan fra 20. juli til 1. august prøve ut e-valgsystemet. Dette er bare et testvalg.
 
Dette kan være en fin måte å utforske og lære seg å stemme via internett. Løsningen er enkel å bruke.

Det er velgerne i kommunene Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund som kan teste ut e-valgsystemet en kort periode før den ordinære forhåndsstemmegivningen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget starter den 10. august. Dette kan være en fin måte å utforske og lære seg å stemme via Internett. Løsningen er enkel å bruke.

I perioden 10. august til og med 9. september foregår forhåndsstemmegivningen ved det riktige kommunestyre- og fylkestingsvalget. Alle velgerne i forsøkskommunene kan selv bestemme om de vil stemme via Internett eller om de vil stemme på vanlig måte med papirstemmeseddel i valglokalet.

For å teste ut internettstemming ved et fiktivt kommunestyre- og fylkestingsvalg, gå inn på nettadressen

https://evalg.stat.no/voting/welcome.do?eeid=999901

Les mer om forsøk med elektronisk stemmegivning på www.e-valg.dep.no

Hvordan stemme via Internett

i kategorien Valg Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
valglogo gull Mandal kommune er en av 12 kommuner i landet der velgere kan avgi  stemmegivning via Internett ved Stortingsvalget.   De andre forsøkskommunene er  Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik,  Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund. Første gang internettstemmegivning ble gjennomført i Mandal, var ved kommune- og Fylkestingsvalget i 2011.
 
Hvem kan stemme via Internett?
Alle som har stemmerett i en av forsøkskommunene, kan stemme via Internett.

Politiske møter

Ingen hendelser