Navnekomiteen er et politisk utvalg og foreslår navn i navnesaker; det vil si navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser, torg, broer m.v. Driftsstyret er navnemyndighet og fatter endelig vedtak. Komiteen gis fullmakt til å korrigere navn som er feil skrevet for gater, vei, plasser, torg, broer m.v.

For nye boligområder skal adressering og navnsetting skje samtidig med behandling av reguleringsplan.


Medlemmer:

Navnekomiteen har 3 medlemmer og er valgt for 2015-2019.

Medlemmene er:

  • Knut Lindseth
  • Inga E. Fjeldsgaard
  • Reidar Hommen

Kontakt oss

Teknisk forvaltning med Hallfrid Jostedt er sekretariat for komiteen. 

Hallfrid Jostedt | epost:  | tlf. 38 27 30 00