Kontrollutvalget

i kategorien Kontrollutvalget Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Kontrollutvalget skal ha 3 medlemmer. Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, til utvalget. Minst et av medlemmene skal være bystyremedlem. Utelukket fra valg er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av utvalgene, medlem og varamedlem av kommunalt organ med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen.

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende.


Medlemsliste

Leder: Ebba Farre Roksvold
Nestleder: Idar Tronstad

Sekretariatet for kontrollutvalget

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson:
Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post:
Telefon: 90 95 62 46
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal

 

Politiske møter

Ingen hendelser