Brukerråd

i kategorien Brukerråd Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Innbyggerne i Mandal mottar en rekke tjenester fra kommunen avhengig av hvilke faser i livet man er i. Både barn, skoleelever, voksne, pårørende, eldre og pasienter er brukere av kommunale tjenester. Målet for kommunen er å kunne tilby best mulig tilpassede tjenester til den enkelte, innenfor de rammene som er fastsatt av bystyret og gjennom lovverk. 

Det er derfor blandt annet opprettet brukerråd tilknyttet de enkelte enhetene. Brukerrådene skal sikre den direkte brukerdialogen mellom bystyret og brukerne, samtidig som ordningen skal bidra til dialog med administrasjonen. 

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvalitet på tjenestene de mottar fra kommunen, og være med å spille inn forslag til nye tiltak i budsjett og økonomi. Gjennom å ha en rådgivende og utviklende funksjon skal brukerrådene bidra til bedre kvalitet og kreativitet. Ordningen skal også sikre at politikerne kan utøve sin ombudsrolle på en god måte, samt gi innspill til styringen av Mandal kommune. 

Brukerrådene skal hvert år behandle et årlig tema som velges ut fra dagsaktuelle utfordringer kommunen står ovenfor. Dette for at bystyret skal få innspill fra brukerne på viktige saker eller områder som gjelder hele kommune. Rådmannen fremmer hvert år et forslag til årlig tema. 

Politiske møter

Ingen hendelser