Mandal Barne- og ungdomsråd

i kategorien Barne og ungdomsrådet Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
BU - logoBU har 20 representanter som er valgt inn fra skolene og fra ungdomsklubben InClub. Valg til BU skjer om høsten. BU- møtene holdes i bystyresalen ca en gang pr måned.
Arbeidsutvalget i BU har fire representanter – leder, nestleder og to representanter.

BU har et barneutvalg (BAU)som består av representanter fra barneskolen, og et ungdomsutvalg(UU) med representanter fra ungdomsskole og videregående skole.
BU har tre underutvalg: KIU: Kultur og idrettsutvalg. MBU: Miljø- og byutviklingsutvalg. EOU: Elevdemokrati- og oppvekstutvalg

BU uttaler seg om aktuelle saker som er til behandling i planutvalg, driftstyre og bystyre, de deler ut aktivitetsmidler og ellers diskuterer de saker som angår barn og unge.
Sammen med andre enheter er de med å prioritere tiltak for investering i skolegårder og lekeplasser, og deltar i arbeidsgrupper med politikere og administrasjon.

Har du innspill til BU?

Er det saker eller spørsmål du ønsker at Barne- og Ungdomsrådet skal ta opp? Ønsker du mer info om valg og om hvordan BU jobber? Ta kontakt med elevrådet ved din skole. 

Kontakt

Du kan også ta kontakt med BU - koordinator Anne Grønsund. Hun har kontor på Tjenestetorvet, Hun kan også treffes på tlf. 38 27 30 00, direkte linje 3427 , mobil 951 46 438 – eller e-post:  anne.gronsund(a)mandal.kommune.no

Politiske møter

Ingen hendelser