Mottakskai for fisk i fiskerihavnen

i kategorien Fiskerihavn Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Mandal Havn  KF og Fiskelaget AS har inngått avtale om å bygge mottakskai for fisk i fiskerihavnen. Bakgrunnen for denne utvidelsen er bl.a. behov for at flere fiskebåter kan ligge til kai samtidig.  Prosjektet er støttet av Kystverket med 50% av kostnadene.

Anbudsinnbydelsen er nylig lagt ut på Doffin.no og det forventes at aktuelle anbydere har levet tilbud innen 10. mars. Mandal Havn håper at byggearbeidene kan settes i gang utpå våren slik at den nye kaien kan stå ferdig høsten 2014.  

Innovasjon Norge fikk kjennskap til at Mandal Havn skulle bygge ny kai og tok derfor kontakt med ønske om at Mandal Havn også skulle innhente anbud på trekai. Trekai alternativet er derfor prosjektert parallelt og håpet er at det skal være rimeligere å bygge en trekai og at Mandal Havn etter å ha tatt alle forhold i betraktning velger og bruke fornybart materiale. 

Tegningen viser også planer om en fylling/molo under det vestre brospennet pÅ Gismerøybrua.  Til høyre på tegningen sees forslag til eventuell utvidelse av liggekaianlegget.    

Fiskerihavn

 Fiskerihavn med liggekai(Flytebrygger) og mottakskai. Fiskelaget AS ligger rett bak. Foto PT 18.03.2015

Gismerøya fiskerihavn

i kategorien Fiskerihavn Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Gismerøya fiskerihavn er etablert for og av fiskere i mandalsregionen.  Her er det tilgang til utrustningskai, liggeskai og lager. 

I kaianlegget ligger båtene som anvist på kartet. Det er tilsammen ca 200m bryggeplass på begge sider av flytebryggeanlegget.  For fast plass i fiskerihavnen må det gjøres avtale med Mandal Havn KF.

Utrustningskaien er for korte fortøyninger i forbindelse med rigging, lasting eller lossing av fiskebåtene. Fiskerne må samordne seg imellom om bruken av denne kaien.

 Bry m fiskebater2

 

Penger til utvidelse av utrustningskai for fiskere

i kategorien Fiskerihavn Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Gledelig melding fra statsbudsjettet 2013

Dette gjelder forlengelse av utrustningskai i forbindelse med etablering av fiskerimottak på Gismerøya. Ca 4 mill kr er bevilget.

Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 7 mill og vil gi nødvendig plass for at 3 store fiskebåter kan gå til kai samtidig for levering av fangst. På sikt vil nåværende mottak på Nybrygga ved fiskelaget bli lagt ned slik at all leveranse må gå til Gismerøya.